Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Enginyeria de Forests

Crèdits ECTS

90 ECTS

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Any d'inici

2024-2025 (Pla nou) 2021-2022 (Pla Vell)

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà (50%) / Català (40%) /Anglès (10%)

Places

30

Coordinació

Aitor Ameztegui González etseafiv.coordmef@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Sortides i viatges pràctics
Sortides i viatges pràctics
Sortides i viatges pràctics
L'ocupabilitat de la professió
L'ocupabilitat de la professió
L'ocupabilitat de la professió
Treball de Fí de Màster
Treball de Fí de Màster
Treball de Fí de Màster
Què t'ofereix aquesta professió?
Què t'ofereix aquesta professió?
Què t'ofereix aquesta professió?
Més de 25 anys
Més de 25 anys
Més de 25 anys

Els estudis d'Enginyeria de Forests de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 1991/92, sota la denominació d'Enginyer de Forests. Aquests estudis estaven estructurats com una titulació de segon cicle. 

En el curs 2011/12 s'inicia el Màster en Enginyeria de Forests d'acord amb les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l'adaptació a l'EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l'experiència adquirida al llarg d'aquests anys. En el curs 2021/22 s'ha reformat el Pla d'Estudis amb l'objectiu d'aprofundir en el maneig i desenvolupament de matèries més instrumentals que apripin el graduat a l'àmbit professional utilitzant com a metodologia docent l'anàlisi de casos. El màster s'imparteix en la modalitat semipresencial per a poder disposar de temps per a la resolució dels casos pràctics plantejats.

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitals per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. A més ofereix als estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny e innovació del medi rural forestal.

Els estudis d'Enginyeria de Forests tenen una durada d'1 any, amb classes presencials més la realització d'un Treball Final de Màster (TFM) i es distribueixen en 4 mòduls:

  • Mòdul 1: Indústries i Energies Renovables,  20 ECTS.

  • Mòdul 2: Planificació i Millora Forestal a escala Territorial, 20 ECTS.

  • Mòdul 3: Organització d'empreses i Política Forestal i del Medi Natural, 20 ECTS.

  • Mòdul 4: Treball final de Màster, 12 ECTS.