Normativa de la titulació

Pràctiques externes obligatòries

El pla d'estudis d'aquest màster no contempla pràctiques externes obligatòries.

Pràctiques externes extracurriculars

Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014