L'ocupabilitat de la professióL'ocupabilitat en l'àmbit de l'Enginyeria forestal s'analitza a través dels informes que publiquen diferents institucions públiques :

Enquesta (5a) d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes elaborada per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU)

Aquesta enquesta ha estat realitzada l'any 2014 amb una mostra de 20 enquestes sobre 25, que són els alumnes diplomats de la ETSEA de Lleida a l'ésser l'única a Catalunya que ofereix aquesta titulació. El resultat indica que el 80% dels titulats estan ocupats. Aquesta dada contrasta amb el d'altres titulacions afins com el de Ciències Ambientals i Biologia, on estan ocupats un 73% i un 75%, respectivament.

Enquesta (6a) d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes elaborada per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU)

Aquesta enquesta ha estat realitzada l'any 2017 i va abastar a persones diplomades al llarg dels cursos 2011-12 i 2012-13, és a dir, als alumnes de les dues primeres edicions del màster. El resultat indica que més del 90% dels titulats estan ocupats. Aquesta dada contrasta amb el d'altres titulacions afins com el de Ciències Ambientals i Biologia, on estan ocupats entre el 80 i 85% dels egressats.

Enquesta (7a) d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes elaborada per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQUL)

L'enquesta recull de manera agregada les dades referents al Màster en Enginyeria Agronòmica i de Forests de la Universitat de Lleida l'any 2020. Algunes de les dades més rellevants de l'informe són les següents

Estatus i adequació

Ocupat/ada

Aturat/ada

Inactiu/iva

Index IQO (qualitat ocupacional. Funció de tres factors: estabilitat, retribució i adequació)

(sobre 100 punts)

93,3%

4,4%

2,2%

68,5

Qualitat de la inserció

 

Satisfacció amb el contingut de la feina 

Satisfacció amb les perspectives de millora

Satisfacció amb el nivell de retribució

Satisfacció amb la utilitat dels coneixements del màster

Satisfacció general amb la feina

 

8,5

7,5

6,7

6,4

8,2

Impacte del màster respecte de la feina prèvia

Canvi de feina

Millora en guanys bruts anuals

Augment de les oportunitats de treball

Assumir noves responsabilitats

Desenvolupar nous projectes

Possibilitat d'establir contactes, xarxes

50,0%

60,7%

6,2

6,0

7,0

7,8

 

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:

(https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaDetallada/226?ReportName=RptUniSubareaSegonNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaSegonNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Masters)

 

Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris feta per l'Institut Nacional d'Estadística

Taxa d'atur el 2019 dels universitaris espanyols que es van treure el títol el curs 2013-14.

 

Titulació

Taxa atur (%)

Diferència taxa d'atur mitjana (%)

Enginyeria Forestal i de Forests

6,4

-1,6

Emginyeria agrícola, agropecuària i medi rural

4,9

-3

Ciències ambientals

8,7

+0,7

Biologia

13

+5

 

Per a més informació:

https://www.epdata.es/datos/carreras-mas-menos-salidas-empleo-datos-graficos/409

 

 

Borsa de treball

Una idea del grau d'ofertes de feina el dóna la consulta de borses de treball com la del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests:

https://www.enginyersdemontes.org/empleo/