RIBA CHACON, ANTONIO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: antonio.riba@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 2 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 2 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 2 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ
MU en Enginyeria de Forests - UdL TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ