CLOP GALLART, MARIA MERCE

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Email: mariamerce.clop@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria de Forests - UdL 1 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
MU en Enginyeria de Forests - UdL 1 GESTIÓ D'EMPRESES
MU en Enginyeria de Forests - UdL 1 GESTIÓ DE L'EMPRESA FORESTAL
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 1 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
MU en Enginyeria Industrial - UdL 2 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ESTRUCTURES ORGANITZATIVES
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 2 ECONOMIA DE L'EMPRESA
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 3 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ EN HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 ECONOMIA DE L'EMPRESA
Grau en Biotecnologia - UdL 4 ECONOMIA DE LA BIOEMPRESA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Ecobiotecnologia Agrària (EcoBioTag)
Tesis Any Direcció
Sistemas de ayuda a la modelización de la producción en la empresa agraria 2000 Juárez Rubio, Francisco
Publicacions Any Autors Tipus
Has the Euro been fattening the European pig meat trade? 2021 Clop Gallart M.M.; Juárez M.I.; Viladrich Grau M. Article d'investigació
Rentabilidad económica del regadío de los Canales de Urgell (Lleida, España) 2009 Clop-Gallart MM; Cots-Rubió Ll; Esteban-Parra M; Barragán-Fernández JD Article d'investigació
Elicitation of subjective crop yield PDF 2007 Clop M, Juárez F Article d'investigació
Indicadores de la gestión del agua en los canales de Urgell (Lleida) 2007 Cots, Ll,; Clop, M.M.; López, R.; Sangrà, J.; Esteban, M.; Barragán, J.D.; Cuadrat, O. Article d'investigació
Persistence of point crop yield subjective estimates 2006 Clop-Gallart MM, Juárez-Rubio F. Article d'investigació
Percepción por los expertos de la función de densidad de probabilidad de los rendimientos de cultivos 2004 Clop Gallart MM, Juárez Rubio F Article d'investigació
PROGRAMACIÓ LINEAL PER A L’ENGINYERIA AGRÀRIA. CASOS PRÀCTICS 2003 Clop Gallart MM, Juárez Rubio F Llibre docent
Análisis económico financiero de las cooperativas agrarias productoras de aceite de oliva 'D.O. Garrigues' (Lleida) 2002 Montegut Y, Sabaté P, Clop MM Article d'investigació
Análisis de eficiencia del asociacionismo cooperativo en la 'D.O. Garrigues' (Lleida) 2002 Montegut Y, Sabaté P, Clop MM. Article d'investigació
The Hygroscopic Behaviour of the Hazelnut 1995 López A, Piqué MT, Clop M, Tàsias J, Romero A, Boatella J, Garcia J Article d'investigació
Modelización de la absorción de agua en la avellana 1991 López A, Piqué MT, Clop MM Article d'investigació