MALLOL CASALS, MARIA PILAR

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: pilar.mallol@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 1 AVALUACIÓ DE SÒLS, GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 4 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 GESTIÓ AMBIENTAL I AVALUACIÓ D'IMPACTES
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I PAISATGISME
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 5 TREBALL DE FI DE GRAU
MU en Enginyeria de Forests - UdL PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL